Βίντεο

  1. Λαϊκές συνελεύσεις στο 80% των δήμων, δημοψηφίσματα που καλούν ΜΟΝΟ οι πολίτες σε όλα τα πολιτικά επίπεδα (δήμοι, καντόνια και ομοσπονδία), πολιτική συναίνεση και  φεντεραλισμός (ομοσπονδοποίηση) συνθέτουν το δημοκρατικό θαύμα της Ελβετίας. Ίσως της μοναδικής πραγματικής δημοκρατίας.
    landsgemeinde


    https://www.youtube.com/watch?v=J4JURYhQl84&t=10s

Advertisements