Δημοψήφισμα για την ελεύθερη διακίνηση εργαζόμενων από Βουλγαρία και Ρουμανία (2009)

Η Ελβετία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει όμως υπογράψει πολλές συμφωνίες με την Ε.Ε. και μία από αυτές είναι και η ελεύθερη διακίνηση των εργαζόμενων. Ύστερα από την είσοδο της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην Ε.Ε., το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο ο οποίος επέτρεπε την εργασία Βουλγάρων και Ρουμάνων στην χώρα (Bill No.540).

Οι Ελβετοί πολίτες επιτέθηκαν στον νόμο κάνοντας χρήση του θεσμού του προαιρετικού δημοψηφίσματος, με αποτέλεσμα η Ε.Ε. να απειλήσει πως σε περίπτωση ακύρωσης του νόμου θα προχωρούσε στην λεγόμενη “πράξη γκιλοτίνας”, δηλαδή τον τερματισμό όλων των συμφωνιών μεταξύ Ε.Ε. και Ελβετίας.

Μια δημοσκόπηση τον Ιανουάριο του 2009 έδειξε πως το 49% υποστήριζε τον νόμο , ένα 40% ήταν εναντίον του και ένα 11% αναποφάσιστο. 48% των ψηφοφόρων δήλωσε πως θα συμμετάσχει στο δημοψήφισμα.

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν δεσμευτικό (όπως όλα τα δημοψηφίσματα στην Ελβετία) με τα Γερμανόφωνα και Γαλλόφωνα καντόνια να παίρνουν θέση υπέρ του νόμου (με εξαιρέσεις μια ισχνή πλειοψηφία κατά του νόμου στα καντόνια Schwyz, Glarus και Appenzell Innerrhoden) και το Ιταλόφωνο Ticino να ψηφίζει εναντίον.

Το δημοψήφισμα διεξήχθη στις 8 Φεβρουαρίου του 2009 με το 59,61% των ψήφων υπέρ του νόμου και 40,39% εναντίον. Η συνολική συμμετοχή στο δημοψήφισμα ήταν  51,44%

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s