Ένα λαϊκό κράτος

Church_

Λόγια ενός Άγγλου για το πολιτικό σύστημα της Ελβετίας

“Η Ελβετική πολιτική κουλτούρα απαιτεί οι αποφάσεις να παίρνονται όσο το δυνατό κοντύτερα στους πολίτες. Αυτό επιτυγχάνεται με έναν ιδιαίτερο και μοναδικό συνδυασμό θεσμών οι οποίοι περιλαμβάνουν την άμεση δημοκρατία και τον φεντεραλισμό. Η Ελβετική οπτική για την δημοκρατία βασίζεται θεμελιωδώς στους πολίτες και όχι στην κυβέρνηση ή σε παρόμοιους θεσμούς. Πράγματι, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την Αγγλία ως ένα ‘κοινοβουλευτικό κράτος’, η Ελβετία θα πρέπει να ιδωθεί ως ένα ‘λαϊκό κράτος’.”

Clive H. Church, από το βιβλίο The Politics and Government of Switzerland

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s